Whitchurch Photographic Society | AV Evening 9/12/14

AV EVENING 9/12/14

 

IMAGES to MUSIC   AV

 

1st   JOHN EDGE                                        Blue Planet      

2nd  MARIAN GOODY                                Shropshire Flowers   

3rd  GERALDINE STEPHENSON                All Square in Africa   

 

 

DOCUMENTARY   AV

 

1st     JOHN EDGE                  To Dream     

2nd   ALLAN HEATH               The Exploding Finch     

3rd    PAUL BOLTON               Motor Cycle Live